Diplomas ir diplomo priedėlis

DIPLOMAS

Sėkmingai baigus studijas Graičiūno aukštojoje vadybos mokykloje įteikiamas profesinio bakalauro diplomas, liudijantis įgytą profesinę kvalifikaciją ir pripažįstamas visoje Lietuvoje ir užsienio valstybėse, su kuriomis Švietimo ir mokslo ministerija yra sudariusi bendradarbiavimo sutartis.Pagal Lisabonos konvenciją AVM profesinio bakalauro diplomas pripažįstamas 41 šalyje:

Albanijoje, Armėnijoje, Australijoje, Austrijoje, Azerbaidžane, Bulgarijoje, Čekijoje, Danijoje, Estijoje, Gruzijoje, Islandijoje, Italijoje, Izraelyje, Jungtinėje Karalystėje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Kazachstane, Kipre, Kroatijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Lichtenšteine, Liuksemburge, Makedonijoje, Maltoje, Moldavijoje, Norvegijoje, Portugalijoje, Prancūzijoje, Rumunijoje, Rusijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Suomijoje, Švedijoje, Šveicarijoje, Turkijoje, Ukrainoje, Vatikane, Vengrijoje, Vokietijoje.AVM profesinio bakalauro diplomas žinomas užsienyje ir dėl to, kad AVM aktyviai bendradarbiauja su tarptautinėmis mokymo institucijomis, dalyvauja įvairų asociacijų veikloje.

Visi Graičiūno aukštosios vadybos mokyklos studentai, baigę studijas, gauna Diplomo priedėlį nemokamai lietuvių ir anglų kalbomis. Šis Diplomo priedėlis yra sukurtas pagal Europos Komisijos, Europos Tarybos ir UNESCO / CEPES modelį. Priedėlio paskirtis yra suteikti pakankamai objektyvių duomenų, pagerinti tarptautinį skaidrumą ir sąžiningą akademinių ir profesinių kvalifikacijų (diplomų, laipsnių, pažymėjimų ir kt.) pripažinimą. Jis sukurtas siekiant pateikti aprašymą apie studijas, kurias sėkmingai baigė priedėlio gavėjas, studijų būdą, lygį, kontekstą, studijų turinį ir statusą. Priedėlio atžvilgiu nėra abejonių dėl jo vertės, palyginimų ar pripažinimo.

 

DIPLOMO PRIEDĖLIS

AVM pateikia programų Diplomo priedėlio pavyzdžius (Verslo teisė, Tarptautinis verslas ir komunikacija, Turizmas ir svetingumas, Marketingo ir pardavimų vadyba, Logistikos verslo vadyba), kurie yra spausdinami ant nustatytos Diplomo priedėlio formos.

Diplomo priedėlio etiketė (angl. Diploma Supplement – DS Label) suteikiama aukštojo mokslo institucijoms, kurių išduodamas priedėlis atitinka šiam dokumentui keliamus formos, turinio ir išdavimo sąlygų reikalavimus. Etiketę suteikia Europos Komisija po griežto ekspertinio vertinimo. Diplomo priedėlio etiketė galioja 3 metus ir yra tarptautiškumą puoselėjančios institucijos atpažinimo ženklas.

Graičiūno aukštajai mokyklai suteikta Diplomo priedėlio etiketė 2013–2016 metams.

Detalesnė informacija apie diplomo priedėlio etiketę