STUDIJŲ SISTEMA

Graičiūno aukštojoje vadybos mokykloje vykdomos aukštojo mokslo pirmosios pakopos studijos. Pirmosios pakopos studijų programos skiriamos bendrai erudicijai ugdyti, teoriniams studijų krypties pagrindams perteikti ir profesiniams įgūdžiams, kurie būtini savarankiškam darbui, formuoti.

Asmenims, baigusiems koleginių studijų programas, suteikiamas atitinkamos studijų krypties (šakos) profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Studijų apimtis kolegijoje matuojama ECTS kreditais (angl. European Credit Transfer System). Pirmosios pakopos koleginių studijų programų apimtis yra 180-240 kreditų (ECTS).

Studijos yra nuolatinės (NL) ir ištęstinės (I) formų, kurios skiriasi intensyvumu ir metine studijų apimtimi. Vieni nuolatinės formos studijų metai prilygsta 60 kreditų, Ištęstinės formos studijų apimtis yra ne mažesnė kaip 30 kreditų ir ne didesnė kaip 45 studijų kreditai per metus, todėl studijos ištęstine forma trunka iki pusantro karto ilgiau negu nuolatine forma. Graičiūno aukštojoje vadybos mokykloje studijos nuolatine forma trunka 3 metus (6 semestrus), o ištęstine – 4 metus (8 semestrus).

Studijos organizuojamos pagal akademinį studijų kalendorių. Akademinius mokslo metus sudaro rudens (16 savaičių) ir pavasario (16 savaičių) semestrai. Semestrai dar skaidosi į du pussemestrius. Kiekvieno semestro pabaigoje yra egzaminų sesijos – žiemos ir pavasario. Praktinio mokymo trukmė yra 30 ECTS iš 180 ECTS ir vyksta antrais (trečiais), trečiais (ketvirtais) studijų metais, priklausomai nuo studijų formos.

Atostogos akademinių metų eigoje trunka 3 mėnesius.

Studijų metu Graičiūno aukštosios vadybos mokyklos studentai ir dėstytojai turi laikytis akademinės etikos kodekso nuostatų bei dalykinės išvaizdos ir elgsenos normų.