Studentų atstovybė

 Kas gali būti gražiau ir turiningiau studijų metais už puikų, energingą, kūrybingą ir aktyvų laiką, praleistą kartu su kitais studijų draugais organizuojant, veikiant, dalinantis, džiaugiantis ir kuriant kartu?! Studentų atstovybė – puiki vieta pasireikšti tavo iniciatyvumui, entuziazmui bei galimybė įgyti daug vertingos patirties, kuri pravers ateityje ne tik darbe, bet ir asmeniniame gyvenime.

 

Kas yra AVM Studentų atstovybė (SA)?

Savarankiška ne politinė visuomeninė organizacija, jungianti Graičiūno aukštosios vadybos mokyklos (AVM) studentus, atstovaujanti ir ginanti jų interesus bei teises.

 

Kokie AVM SA pagrindiniai uždaviniai?

* įtvirtinti, realizuoti ir atstovauti studentų teises ir laisves AVM ir už jos ribų;
* siekti, kad AVM būtų sudarytos tinkamos sąlygos studentų mokymuisi, jų socialiniams–ekonominiams ir dvasiniams poreikiams tenkinti;
* rengti studentams kultūrines ir sporto programas, organizuoti laisvalaikį, poilsį ir turizmą, palaikyti nusistovėjusias ir kurti naujas studentiškas tradicijas;
* remti ir skatinti studentų kūrybą bei teigiamas iniciatyvas;
* remti ir skatinti bendradarbiavimą su kitų Lietuvos bei užsienio šalių aukštųjų mokyklų studentais bei kitomis jaunimo organizacijomis, didinti jų tarpusavio supratimą, remti kelionių bei studijų mainų galimybes;
* prisidėti prie teigiamo AVM įvaizdžio formavimo.

 

Nori tapti AVM SA nariu?

Ateik į „Studentų smėlio dėžę“ (SSD). Ten rasi ne tik „Studentų smėlio dėžės“ simbolius – ryškiaspalves kojines, bet buveinę, kurioje visi nariai tolygiai dalinasi smėlio dėžės žaislais.

Naujos veiklos, nauji įspūdžiai, nauji draugai – nebūk abejingas!

AVM SA nariu gali tapti kiekvienas studentas, studijuojantis Graičiūno aukštojoje vadybos mokykloje. Tu irgi gali tapti AVM SA nariu!