Moodle sistema

 Graičiūno aukštoji vadybos mokykla virtualią mokymo(si) aplinką MOODLE (angl. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) naudoja nuo 2008 metų. Ši sistema pagrįsta informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis, naudojama studijų procese. Ją sudaro informacinės mokymosi turinio, mokymosi proceso valdymo sistemos, paramos studentams, grįžtamojo ryšio, mokymo(si) proceso dalyvių komunikacijos priemonės.

Kas yra Moodle?

Moodle (intraneto zona) skirta studentams, dėstytojams ir darbuotojams. Prie intraneto galima jungtis individualiu slaptažodžiu.

 

 

Virtuali mokymo(si) aplinka – MOODLE skirta aukštojo mokslo studijų organizavimui bei administravimui. Ja naudojasi:

– administracijos darbuotojai (aktualios informacijos, skelbimų talpinimui, komunikacijai su dėstytojais bei studentais, informacijos srautų administravimui ir valdymui)
– dėstytojai (mokymo, metodinės medžiagos talpinimui, tobulinimui, aktualios informacijos naudojimui, tokios kaip tvarkaraščiai ir pan. Dėstytojas gali valdyti jam priskirto kurso mokymosi procesą. )
– studentai (mokymo, metodinės medžiagos skaitymui, analizei, praktinių, savarankiškų užduočių atlikimui, aktualios informacijos naudojimui, tokios kaip tvarkaraščiai ir pan.)

AVM Moodle