Atviro mokymosi centras (AMC)

BIBLIOTEKA

Atviro mokymosi centras (AMC) – integruotas išteklių centras, kuriame šalia tradicinių knyginių dokumentų kaupiami elektroniniai informacijos šaltiniai bei internetinių nuorodų bankas, sudaromos sąlygos naudotis garso ir vaizdo įrašais, elektroninėse laikmenose užfiksuota bei kompiuterių tinklais cirkuliuojančia informacija.

AMC fondai formuojami kryptingai – siekiama įsigyti kokybiškiausius leidinius, geriausiai atitinkančius studijų programų tikslus.

AMC paskirtis – užtikrinti prioritetinį studijų krypčių informacinį ir dokumentinį aprūpinimą, sudaryti sąlygas studentams savarankiškai studijuoti, padaryti prieinamus vidinius ir išorinius mokymosi išteklius. AMC suvokiama ir naudojama kaip erdvė, skirta savarankiškam darbui, studentų paskaitoms, studijoms, laisvalaikiui, sukurianti intelektualinę, estetinę aplinką. Sparti informacijos technologijų plėtra iš esmės pakeitė informacijos sampratą, jos panaudojimo galimybes. Informacijos gausa ir prieinamumas gerina studijų kokybę, bet vis sunkiau atsirinkti vertingą informaciją. Studijuojant svarbus konsultantas, profesionaliai valdantis informacijos srautus.

Atviro mokymosi centro lankytojus konsultuoja bibliotekininkas – informacijos vadybininkas – padedantis orientuotis informacijos srautuose.

AVM bendruomenės narių informacijos poreikiai nuolat auga ir kinta. Didėjančius informacijos poreikius leidžia tenkinti Atviro mokymosi centro įsijungimas į Lietuvos akademinių bibliotekų tinklą (LABT). Greita ir patogi prieiga prie mokslinės literatūros ir informacijos padeda gerinti studijų kokybę ir taikomųjų mokslinių tyrimų plėtrą.

AVM studentai bei dėstytojai turi galimybę naudotis Lietuvos akademine elektronine biblioteka eLABa (https://aleph.library.lt/) bei kitų aukštųjų mokyklų literatūros ištekliais (ebooks.vdu.lt).

Atviro mokymosi centrą galite rasti Kęstučio g. 57A, Kaune bei Pylimo g. 41A, Vilniuje.