Tarptautinis renginys – Pavasario mokykla

Š. m. gegužės 2-6 dienomis Vilniuje V. A. Graičiūno aukštojoje vadybos mokykloje (AVM)  vyko tarptautinis renginys – Pavasario mokykla (strateginės partnerystės projektas – DIGAS, ERASMUS+ programa). Renginyje dalyvavo aukštųjų mokyklų absolventai, studentai, mentoriai iš 7 Europos šalių: Danijos, Belgijos, Nyderlandų, Suomijos, Ispanijos, Italijos ir Lietuvos. Renginio pradžioje dalyviai pasidalino savo lūkesčiais su AVM atstovais bei mentoriais.

Dalyviai pasiskirstę grupėmis kartu su Vilniaus regiono Čiobiškio seniūnijos smulkaus ir vidutinio verslo įmonėmis sprendė realias atvejų analizes, nagrinėdami esamą situaciją įmonėse ir rengdami praktinius bei inovatyvius siūlymus verslo plėtrai ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu mastu. Mentoriai konsultavo dalyvius įvairiais verslo aspektais padėdami kryptingai siekti sibrėžtų rezultatų.

Savaitės pabaigoje dalyviai pristatė darbo rezultatus įmonių atstovams, atsakė į jų klausimus bei aptarė verslo plėtros galimybes.

Renginio nuotaika ir įspūdžiai atsispindi AVM facebook paskiroje.