Pasiūlymai norintiems įgyti kvalifikaciją ar persikvalifikuoti

Suaugusių mokymo centras (SMC) Graičiūno aukštojoje vadybos mokykloje tęstines studijas (suaugusių mokymo ir perkvalifikavimo kursus) organizuoja ir įgyvendina jau nuo 1994 m. Sukaupta ilgametė patirtis, nuolatinis tobulėjimas atsižvelgiant į verslo naujoves bei paklausias rinkoje specialybes, profesionalūs dėstytojai – tai tie veiksniai, dėl kurių verta rinktis Graičiūno aukštosios vadybos mokyklos mokymo kursus.

Graičiūno aukštosios vadybos mokyklos Suaugusiųjų mokymo centre organizuojami mokymo kursai įvairiose srityse: įmonių administravimo, verslo organizavimo, logistikos, apskaitos ir kt. Kursai vyksta darbo dienomis, darbo valandomis ir trunka nuo 2 savaičių iki 6 mėnesių. Per šį laiką kursų lankytojai įgauna ne tik būtiniausių vienai ar kitai specialybei reikiamų įgūdžių, bet ir turi galimybę pritaikyti įgytas žinias praktikoje.

Pageidaujančius dalyvauti mokymuose pagal formalaus ir neformalaus mokymo programas prašome registruotis: https://avm.lt/testines-studijos-2/