RENGINIAI JAUNIMUI

Š. m. spalio 29 d.  Vilniaus teritorinėje darbo biržoje V. A. Graičiūno aukštosios vadybos mokyklos (AVM) direktorė Eugenija Vagnerienė kartu su darbo biržos specialistais pristatė mokymosi galimybes asmenims registruotiems darbo biržoje. Viena iš galimybių – pilotinis mokymas nedirbantiems absolventams pagal AVM strateginės partnerystės DIGAS projektą (ERASMUS+ programa). Pilotinio mokymo metu numatyta ugdyti verslo pasaulyje trūkstamas kompetencijas […]

Plačiau

Kraujo donorystės diena

V. A. Graičiūno aukštojoje vadybos mokykloje šių metų spalio 5 dieną įvyko neatlygintinos donorystės akcija, organizuota kartu su Nacionaliniu kraujo centru. Akcijoje dalyvavo kolegijos studentai, dėstytojai, administracijos darbuotojai. Džiaugiamės, kad daugėja neatlygintinų kraujo donorų, kurie gražiu poelgiu gelbsti kitų žmonių gyvybes.

Plačiau

Kieno svajonę kuri?

Renkiesi, analizuoji, svarstai, ką studijuoti, kuriuo keliu pasukti – puiku! Tai yra neabejotinai labai svarbi Tavo gyvenimo karjeros kelio pradžia, todėl natūralu, kad apsispręsti nėra lengva ir norisi nesuklysti. O jeigu ir suklysti – tai su švelniausiomis pasekmėmis. Tačiau priimant šį svarbų sprendimą, pagelbėti gali keli klausimai sau  – „Kieno svajonę AŠ kuriu?“, „Ar aš […]

Plačiau

VALSTYBINĖS STIPENDIJOS MEKSIKOJE 2016 M.

Visų studijų sričių nuolatinės formos bakalauro ir vientisųjų (ne žemesnio kaip II kurso), magistrantūros, doktorantūros studijų programų studentai, dėstytojai ir mokslo darbuotojai bei valstybinių mokslinių tyrimų institutų doktorantai, mokslo darbuotojai ir tyrėjai, kuriems šios pareigos yra pagrindinė darbovietė.

Plačiau

Projektas “Studijų prieinamumo didinimas“

Pastaraisiais metais Lietuvoje skiriamas vis didesnis dėmesys neįgaliesiems, siekiant pagerinti jų gyvenimo kokybę. V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla dalyvauja Valstybinio studijų fondo vykdomame projekte „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“, kurio metu aukštosios mokyklos darbuotojai dviejų metų laikotarpyje dalyvavo mokymuose, orientuotuose į neįgaliųjų poreikius, mokyklos neįgaliesiems studentams buvo skirtos tikslinės išmokos ir kt. […]

Plačiau

PROFESINIO TOBULĖJIMO MOKYMAI AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ UGDYMO KARJERAI SPECIALISTAMS

V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla š. m. rugpjūčio 24-28 dienomis kviečia į mokymus karjeros specialistams, kuriuos organizuoja Vilniaus universitetas. Mokymų kursas parengtas pagal neformalaus mokymo programą aukštųjų mokyklų ugdymo karjerai specialistams, kuri buvo sukurta 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis įgyvendinant valstybės planinį projektą Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-001 „Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos […]

Plačiau

Renginiai jaunimui

Š. m. rugpjūčio 12 d. Vilniaus Jaunimo darbo centre V. A. Graičiūno aukštosios vadybos mokyklos vadovė Eugenija Vagnerienė pristatė strateginės partnerystės DIGAS projektą (ERASMUS+ programa). Susitikimo metu nedirbantiems aukštojo mokslo absolventams buvo pristatyta galimybė dalyvauti pilotiniuose projekto mokymuose, kurie sąlygos verslo pasaulyje trūkstamų kompetencijų įgijimą ir įsidarbinamumo bei konkurencingumo darbo rinkoje didinimą.

Plačiau