STUDIJŲ KRYPTYS

Studijų kryptis – tai studijų programų grupė, kurios pavadinimas įrašomas aukštojo mokslo diplome kartu su kvalifikacinio laipsnio pavadinimu (žr. Mokslo ir studijų įstatymas).

Studijų krypties aprašas reglamentuoja pirmosios pakopos universitetines ir kolegines, antrosios pakopos ir vientisąsias studijas, nepriklausomai nuo studijų formos (nuolatinės, ištęstinės). Aprašą taiko aukštosios mokyklos, rengdamos studijų programas, juo remiasi studijų programas vertinanti ir (arba) akredituojanti institucija, pavyzdžiui, Studijų kokybės ir vertinimo centras.

Graičiūno aukštojoje vadybos mokykloje teikiamos aukštojo mokslo programos penkiose studijų kryptyse:  

VADYBOS

VERSLO

TURIZMO IR POILSIO

TEISĖS

Marketingo ir pardavimų vadybos studijų programa

Logistikos verslo vadybos studijų programa

Tarptautinio verslo ir komunikacijos studijų programa

 

Turizmo ir svetingumo studijų programa

Teisės ir verslo studijų programa

 

STUDIJŲ PROGRAMOS

Studijų programa – tam tikros krypties studijų turinio, metodų ir materialiųjų priemonių, studijoms pasitelkiamo akademinio ir profesinio personalo visuma ir jos aprašymas.

Graičiūno aukštosios vadybos mokyklos studentai turi galimybę rinktis studijų programas su gretutinėmis studijomis, t.y. kai greta pagrindinės galima studijuoti ir kitą programą. Tokią studijų formą pasirinkę studentai įgis dvi specialybes ir dvigubą kvalifikacinį laipsnį. Tai atvers daugiau karjeros durų!

 

MARKETINGO IR PARDAVIMŲ VADYBA

MARKETINGO IR PARDAVIMŲ VADYBA

KITOS KRYPTIES gilinamosios studijos: Logistikos verslo vadyba

LOGISTIKOS VERSLO VADYBA

LOGISTIKOS VERSLO VADYBA

GRETUTINĖS STUDIJOS (dvigubas kvalifikacinis laipsnis): Marketingo ir pardavimų vadyba | Tarptautinis verslas ir komunikacija

KITOS KRYPTIES gilinamosios studijos: Teisė ir verslas

TARPTAUTINIS VERSLAS IR KOMUNIKACIJA

TARPTAUTINIS VERSLAS IR KOMUNIKACIJA

GRETUTINĖS STUDIJOS (dvigubas kvalifikacinis laipsnis): Logistikos verslo vadyba | Marketingo ir pardavimų vadyba.

KITOS KRYPTIES gilinamosios studijos: Turizmas ir svetingumas | Teisė ir verslas

TEISĖ IR VERSLAS

TEISĖ IR VERSLAS

KITOS KRYPTIES gilinamosios studijos: Turizmas ir svetingumas | Tarptautinis verslas ir komunikacija | Logistikos verslo vadyba

TURIZMAS IR SVETINGUMAS

TURIZMAS IR SVETINGUMAS

GRETUTINĖS STUDIJOS (dvigubas kvalifikacinis laipsnis): Marketingo ir pardavimų vadyba

KITOS KRYPTIES gilinamosios studijos: Teisė ir verslas