Tarptautinės studijos ir praktika

Graičiūno aukštojoje vadybos mokykloje (AVM) veikia Studijų plėtros ir tarptautinių ryšių skyrius (SPTR), kuris bendradarbiauja ir palaiko ryšius su užsienio mokslo institucijomis bei verslo įmonėmis, siekiant užtikrinti studentų, dėstytojų ir personalo mobilumą užsienio šalyse. Studijų plėtros ir tarptautinių ryšių skyrius informuoja ir individualiai konsultuoja AVM studentus, dėstytojus ir darbuotojus apie studijas, praktiką, stipendijas, stažuotes, mokslines programas ir projektus užsienyje. Daugiau informacijos žiūrėkite skiltyje – „Mobilumas studentams, personalui’’.

AVM Studijų plėtros ir tarptautinių ryšių skyrius vykdo tarptautiškumo plėtrą, dalyvaujant tarptautinėse organizacijose bei tinkluose narystės teisėmis. Rengia Europos struktūrinių fondų bei kitus tarptautinius projektus ir dalyvauja tobulinant studijų programas bei organizuojant jas užsienio kalba.