Studijų tęstinumas

Baigę studijas Graičiūno aukštojoje vadybos mokykloje (AVM), absolventai gali sėkmingai tęsti studijas kitose pasirinktose aukštosiose mokyklose. Integracijos ir karjeros centre gali gauti informacijos apie tai, kur tau būtų palankiausia tęsti studijas, jei norėtum kelti kvalifikaciją savo pasirinktoje srityje ar įgyti papildomą/gretutinę kvalifikaciją.

Kiekvienas Universitetas, pasilieka teisę spręsti, kokiomis sąlygomis priima Kolegijų absolventus. Lietuvos universitetai kviečia į papildomąsias studijas, kurios yra skirtos neuniversitetinių aukštųjų mokyklų (kolegijų) absolventams, norintiems studijuoti magistratūroje. Šioms studijoms yra priimamai kolegijų absolventai, kurie turi profesinio bakalauro laipsnį. Studentų priėmimo tvarką ir studijų sąlygas galite rasti:

ISM Vadybos ir Ekonomikos Universitetas

Vilniaus Universitetas

Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas

Kazimiero Simanavičiaus Universitetas

Aleksandro Stulginskio Universitetas

Vytauto Didžiojo Universitetas

Kauno Technologijos Universitetas

Klaipėdos Universitetas

Šiaulių Universitetas

Mykolo Romerio Universitetas

Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla