Studijų įmoka

2017 METAIS VILNIUJE IR KAUNE STUDENTAI PRIIMAMI Į SOCIALINIŲ MOKSLŲ SRITIES STUDIJŲ PROGRAMAS.

 

 

KAUNAS

VILNIUS

STUDIJŲ KRYPTIS: TURIZMAS IR POILSIS 

NL

I

NL

I

Programa TURIZMAS IR SVETINGUMAS valstybinis kodas – 6531LX019

       

180 ECTS / Verslo vadybos profesinis bakalauras

1080.00 EUR

770,00 EUR

1.400,00 EUR

1000,00 EUR

STUDIJŲ KRYPTIS: VERSLAS

NL

I

NL

I

Programa LOGISTIKOS VERSLO VADYBA valstybinis kodas – 6531LX016

       

180 ECTS / Verslo vadybos profesinis bakalauras

1.080,00 EUR

770,00 EUR

1.400,00 EUR

1000,00 EUR

STUDIJŲ KRYPTIS: VADYBA

NL

I

NL

I

Programa MARKETINGO IR PARDAVIMŲ VADYBA valstybinis kodas – 6531LX018

       

180 ECTS / Verslo vadybos profesinis bakalauras

1.080,00 EUR

770,00 EUR

Tęstinės studijos

Tęstinės studijos

 

Socialinių mokslų srities studijų programos, nuolatinė (NL), ištęstinė (I) ir mišri (kontaktinį darbą derinant su nuotoliniu) studijų forma

  • Studentai turi galimybę gauti valstybės skiriamą studijų stipendiją iš Valstybinio studijų fondo (www.vsf.lt) registruojantis Bendrajame priėmime (LAMA BPO). Studijų stipendija (valstybės biudžeto lėšos, dvišalė sutartis), kurią nustato LR Vyriausybė, ir kuri yra norminės studijų kainos dydžio (NL-1073 €; I-715 €). Studijų stipendija skiriama visam studijų laikotarpiui, išskyrus tuos atvejus, kai studentas ją praranda dėl šiai stipendijai gauti reikalavimų nevykdymo. Stipendija pervedama į studento nurodytą banko sąskaitą kiekvieną mėnesį lygiomis dalimis.

  • Graičiūno aukštojoje vadybos mokykloje (AVM) studentai studijuojantys valstybės nefinansuojamose vietose, moka studijų sutartyje nustatytą studijų kainą. Studentas studijų įmoką turi sumokėti prieš mokslo metų ar semestro pradžią.

  • Mokama šiais būdais ir terminais:

a) Studijų įmoką už einamuosius studijų metus mokama ne vėliau nei einamųjų mokslo metų rugsėjo 2 d.

b) Rudens semestro studijų įmoka (ne mažiau kaip 50% metinės studijų įmokos) ne vėliau nei einamųjų mokslo metų rugsėjo 2 d., pavasario semestro – ne vėliau nei einamųjų mokslo metų vasario 2 d.

c) Studijų įmokos atidėjimai (mokėjimas dalimis) mokami pagal studento ir AVM administracijos suderintą mokėjimų grafiką. Prašymą ir pagrindžiančius dokumentus dėl įmokos atidėjimo studentas turi pateikti ne vėliau nei 10 dienų iki einamųjų studijų metų ar semestro pradžios.

Tais atvejais, kai už studijas moka kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, mokėjimo pavedime, greta standartinių duomenų, turi būti nurodyta studento, už kurį mokama, vardas, pavardė ir asmens kodas. Įmokos vykdomos Studijų sutarties pagrindu, juridiniams asmenims (pagal pageidavimą) gali būti išrašoma sąskaita-faktūra.

Pakviestieji studijuoti Graičiūno aukštojoje vadybos mokykloje moka registracijos įmoką – 40 EUR. Registracijos įmoka mokama į Graičiūno aukštosios vadybos mokyklos sąskaitą AB SEB banke.

AVM studijų programos yra įvertintos ir akredituotos pagal Lietuvos ir Europos aukštojo mokslo studijų programų kokybės reikalavimus.

 

STUDIJŲ ĮMOKOS MOKĖJIMO BŪDAI IR REKVIZITAI

Įmoką už studijas galima sumokėti naudojantis elektroninės bankininkystės paslauga SEB banke, o taip pat nuvykus į SEB banką. Įmoką už studijas mokant pavedimu, būtina nurodyti:

  • Gavėjas – Graičiūno aukštoji vadybos mokykla
  • Gavėjo bankas – AB SEB bankas
  • Sąskaita – LT31 7044 0600 0323 7109
  • Įmonės kodas – 111965512
  • Banko kodas – 70440
  • Sutrumpintas įmokos pavadinimas – registracijos įmoka arba studijų įmoka
  • Mokėtojas – įrašomas stojančiojo vardas, pavardė, asmens kodas.