STOJANTIESIEMS

 Aukštojo mokslo studijos

2019 metais studentų priėmimas į aukštojo mokslo studijų programas nevykdomas ir stojančiųjų prašymai nepriimami.

Pagrindinis Graičiūno aukštosios vadybos mokyklos tikslas – parengti konkurentabilų vadybos, apskaitos, verslo, logistikos, turizmo ar teisės srities specialistą, taikant studijų programas orientuotas į praktinių įgūdžių formavimą, teisės, apskaitos, turizmo, logistikos ir verslo vadybos sričių kompetencijų ugdymą.

Informaciją apie akredituotas studijų programas galite rasti Švietimo ir mokslo ministerijos internetiniame puslapyje – AIKOS

Studijos vyksta nuolatine ir ištęstine studijų forma:

Nuolatinės studijos – 3 metai, 180 ECTS.

Ištęstinės studijos – 4 metai, 180 ECTS.

Studentai vyksta akademinių stažuočių į Europos aukštąsias mokyklas ir atlikti praktiką Europos įmonėse. Studijos baigiamos baigiamuoju studijų darbu.

Absolventams, sėkmingai baigusiems studijas suteikiamas profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

 

PROFESINIŲ MOKYKLŲ STUDENTAMS

Graičiūno aukštoji vadybos mokykla baigusiems profesinę mokyklą, neformaliąsias švietimo programas ar specialiąsias vidurines mokyklas, stojant į visas studijų programas, suteikia po 1 papildomą balą prie konkursinio balo. Stojantieji turi turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą (12 klasių) ar jam prilygintą išsilavinimą, įgytą Lietuvos Respublikos mokyklose.

PRIĖMIMAS Į AUKŠTESNIUS KURSUS

Į aukštesnį kursą priimami esami ar buvę kitų universitetų ar kolegijų studentai, besidomintys studijomis Graičiūno aukštojoje vadybos mokykloje (AVM). Studentai turi galimybę perkelti akademinius studijų rezultatus (studijų kreditus), įgytus kitose aukštosiose mokyklose, į pasirinktas AVM studijų programas. Kitose aukštosiose mokyklose išklausyti ir įvertinti studijų dalykai įskaitomi pagal Graičiūno aukštosios vadybos mokyklos Studijų rezultatų įskaitymo ir kreditų perkėlimą tvarką. Tai suteikia galimybę stojantiesiems studijas pradėti ne nuo pirmo kurso, o sėkmingai jas tęsti aukštesniuose kursuose, išklausant tik trūkstamus dalykus AVM studijų programoje.

KLAUSYTOJŲ PRIĖMIMAS

Graičiūno aukštojo mokykloje vykdomas klausytojų priėmimas į dalines studijas. Asmenys (ar jų grupės), pageidaujantys studijuoti pasirinktus studijų dalykus, privalo turėti ne žemesnį nei vidurinį išsilavinimą. Dokumentai priimami nuo š. m. rugpjūčio 16 d. iki rugsėjo 15 d. AVM studijų skyriuose (Kęstučio 57A, Kaunas ir Pylimo g. 41A, Vilnius).

Klausytojai moka studijų kainą, kurios dydis apskaičiuojamas pagal pasirinktos studijuoti AVM studijų programos dalykų apimtį kreditais (ECTS). Vieno ECTS kredito kaina yra 26 EUR.

Klausytojai, įvykdę visus žemesniojo kurso studijų programos reikalavimus, po metų gali būti priimti į aukštesnįjį kursą kaip AVM studentai.

Kauno ir Vilniaus skyrių bakalauro studijų 2017 m. rudens semestro dalykų sąrašas (tikslesnė informaciją bus pateikta rugpjūčio mėnesį):

Studijų programa

Modulis

Dalykai

Logistikos verslo vadyba Mokymasis ir taikomieji tyrimai

Verslo matematika ir statistika

Taikomieji tyrimai

Mokymasis mokytis

Logistikos pagrindai ir IT

Logistikos pagrindai

Logistikos verslo IT

Turizmas ir svetingumas Turizmo pagrindai

Turizmas ir svetingumas

Pasaulio kultūros istorija

Turizmo geografija

Marketingo ir pardavimų vadyba Verslo IT ir informacijos valdymas

Verslo IT

Informacijos valdymo sistemos

Registracijos į studijas įmoka yra 30 EUR, ji negrąžinama. Registracijos įmoka turi būti sumokėta į AVM sąskaitą – LT31 7044 0600 0323 7109 AB SEB banke. Mokant būtina nurodyti klausytojo vardą, pavardę ir asmens kodą. Atvykstant reikalinga pateikti sumokėtos įmokos kvitą arba banko pavedimo internetu nurodymą.

Daugiau informacijos:

El. paštu: avm@avm.lt,
Tel. (8 37) 320878
Adresu: Kęstučio 57A, Kaunas