Sveiki atvykę

direktore Eugenija Vagneriene

Graičiūno aukštoji vadybos mokykla – marketingo, tarptautinio verslo, teisės, turizmo, apskaitos ir logistikos studijų aukštoji mokykla, kurioje AVM profesinio bakalauro laipsnio siekia daugiau kaip 800 studentų. Juos ugdo – vieni geriausių savo srities dėstytojų ir praktikuojančių profesionalų. AVM absolventai yra vertinami tinkamu teoriniu ir praktiniu pasirengimu šalies ir tarptautinėse įmonėse ir organizacijose. Nuo 1993 metų dinamiškai besivystanti privati aukštojo mokslo įstaiga tęsia tradiciją nuolat tobulėti organizuodama studijas Kaune ir Vilniuje.

Žengiame dar vieną žingsnį Lietuvos visuomenės verslumo (antreprenerystės) vystymo kelyje. Mūsų tikslas – prisijungti kuriant Lietuvoje žinių visuomenę, ugdant vadybos, teisės ir turizmo specialistus aktyviai pilnaverčiai veiklai tarptautinėje ir vietos ekonomikoje. Daugelį metų sėkmingai veikiantys tarptautiniai studentų, dėstytojų mainai ir praktikos stažuotės mūsų absolventams atveria daug galimybių semtis naujausių teorijos ir praktikos žinių – svarbiausio sėkmingos karjeros pamato.

Ne atsitiktinai savo mokyklos pavadinimui pasirinkome visame pasaulyje gerai žinomo ir gerbiamo lietuvių vadybos mokslo ir praktikos specialisto, inžinieriaus Vytauto Andriaus Graičiūno (1898-1952) vardą. Tai ne tik pagarbos ženklas daug vadybos mokslui ir Lietuvai nusipelniusiam tautiečiui. V. A. Graičiūno valdymo apimties teorija ir praktinės organizacijų vadybos idėjos, išsakytos prieš 60 – 90 metų, yra ypač aktualios nūdienos sparčiai besivystančioje ekonomikoje.

Tikime, kad V. A. Graičiūno aktyvaus gyvenimo pavyzdys, jo platus domėjimosi akiratis, išsamus daugelio ūkio, kultūros ir kitų gyvenimo sričių išmanymas, tvirtos vadybos srities žinios, racionalus sistemiškas mąstymas, leidęs socialiniams darbo santykiams pritaikyti matematinį metodą, aukšta bendravimo kultūra ir profesinė etika, didelė vadybos konsultanto praktika JAV, Šveicarijos, Vokietijos, Prancūzijos, Nyderlandų ir Lietuvos įmonėse ir nuoširdi visuomeninė, pedagoginė veikla Lietuvoje, trokštant perduoti visame pasaulyje sukauptą vertingą praktinę patirtį ir žinias jaunimui tėvynės klestėjimo labui, – mūsų pedagogams ir studentams yra naujų idėjų įkvėpimo ir asmeninės saviugdos motyvacijos, nuolatinio tobulėjimo šaltiniu.

Tad, jei siekiate kokybiško, praktika grįsto išsilavinimo teisės, tarptautinio verslo, marketingo ir pardavimų vadybos, turizmo ir svetingumo, logistikos verslo vadybos ar buhalterinės apskaitos srityse, laukiame Jūsų  Graičiūno aukštojoje vadybos mokykloje.

 

e_ vagneriene
Eugenija Vagnerienė 
Direktorė