Misija, vizija, vertybės

 

GRAIČIŪNO AUKŠTOJI VADYBOS MOKYKLA

 

MISIJA
– Skatinti studijų kokybę, stiprinant kūrybingumą, verslumą, palankią ir saugią aplinką

– Lanksčiai ir veiksmingai reaguoti į besimokančios bendruomenės poreikius, kuriant ir skleidžiant žinias, siekiant patenkinti ekonominius, socialinius ir tvariosios plėtros iššūkius.

VIZIJA
Tapti sėkminga tarptautine aukštojo mokslo institucija, palaikančia verslumo dvasią, patrauklią ir besimokančią aplinką.

[wpb-faa icon=“fa-chevron-down“ size=“30″ color=“#008299″]

[wpb-faa icon=“fa-chevron-down“ size=“30″ color=“#008299″]

VERTYBĖS
Antreprenerystė, lyderystė, partnerystė, tarptautiškumas

 [wpb-faa icon=“fa-chevron-down“ size=“30″ color=“#008299″]

STRATEGINIAI TIKSLAI
– Vystyti profesines aukštojo mokslo studijas Lietuvos ir užsienio besimokančioms bendruomenėms

– Plėtoti mokslinius tyrimus ir inovacijas

– Formuoti personalo darbo ir kultūros aplinką, skatinančią teikti kokybiškas paslaugas

– Užtikrinti finansinį stabilumą siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo

– Užtikrinti tinkamą aukštųjų profesinių studijų aplinką

– Vystyti aktyvų bendradarbiavimą su veikline aplinka

– Stiprinti kokybės vadybos sistemą

– Stiprinti AVM studijų ir mokslinės veiklos tarptautiškumą europės ir globalaus aukštojo mokslo kontekste

– Prisidėti prie visuomenės gerovės kūrimo ir socialinės atsakomybės puoselėjimo.