Kokybė

 
Kokybė – tai aukštas Graičiūno aukštosios vadybos mokyklos (AVM) veiklos vertinimas. Tai ne tik aiškiai apibrėžti veiklos procesai, nuolatinis jų tobulinimas, AVM pripažinimas tarptautiniu lygiu, tai mūsų organizacijos kultūra.

Graičiūno aukštosios vadybos mokyklos vidinės kokybės užtikrinimo sistema yra suderinta su pagrindinėmis Europos ir Lietuvos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatomis ir metodika, Lietuvos kolegijų veiklos kokybės užtikrinimo nuostatomis, su AVM Strateginės plėtros nuostatomis.

KOKYBĖS VERTINIMAS IR AKREDITAVIMAS

phexcel_pilots_logo_transparentGraičiūno aukštoji vadybos mokykla sertifikuota pagal tarptautinį kokybės vadybos standartą – ISO 9001:2008. To įrodymas – kokybės vadybos sistemos sertifikatas.

AVM taip yra įvertinta Europiniu mastu, siekiant PHExcel (Professional Higher Education Excellence label) etiketės. PHExcel identifikuoja iš ko susideda tobulumas profesionaliame aukštajame moksle atrenkant tobulumo charakteristikas. PHExcel esmė slypi intensyvioje integracijoje tarp verslo pasaulio ir aukštojo mokslo.

 

INSTITUCINIS VERTINIMAS

AVM studijų kokybė teigiamai įvertinta (akredituota) Lietuvos Studijų kokybės vertinimo centro bei yra gavusi tarptautinį suteikiamos kvalifikacijos pripažinimą.

STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRAS kartu su tarptautiniais ekspertais 2012 m. atliko institucijos veiklos atitikties vertinimą vadovaujantis „Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo tvarkos aprašo“, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-09-22 nutarimu Nr. 1317, 21 punktu: VEIKLA ĮVERTINTA TEIGIAMAI

Detalesnė informacija ir vertinimo išvados pateiktos SKVC svetainėje

Atsižvelgiant į ekspertų pateiktas vertinimo rekomendacijas pateikiamas veiklos tobulinimo priemonių įgyvendinimo planas.

 

STUDIJŲ PROGRAMŲ VERTINIMAS

2013 – 2014 m. atliktas tarptautinis studijų programų kokybės vertinimas

VERSLO TEISĖ (akredituota iki 2019-06-30)

LOGISTIKOS VERSLO VADYBA (akredituota iki 2017-06-30)

TURIZMAS IR SVETINGUMAS (akredituota iki 2017-06-30)

MARKETINGO IR PARDAVIMŲ VADYBA (akredituota iki 2017-06-30)

TARPTAUTINIS VERSLAS IR KOMUNIKACIJA (akredituota iki 2016-06-30)

BUHALTERINĖ APSKAITA (akredituota iki 2017-06-30, nacionalinė akreditacija)

Tarptautinės ekspertų darbo grupės studijų programas įvertino teigiamai 

Detalesnę informaciją apie Graičiūno aukštosios vadybos mokyklos (AVM) studijų programų vertinimą galima rasti Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) tinklapyje.